Cercar

Inici -> Activitats i convocatòries -> Selecció de projectes de creació i investigació artística 2020

Selecció de projectes de creació i investigació artística 2020

Projectes d'investigació artística


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

When all this is over... visibilitza una sèrie de desitjos, sensacions i projeccions individuals, a la vegada que col·lectives. El present projecte vol investigar sobre la construcció social a través del desig amb una sèrie de frases recopilades a les xarxes socials (món digital) i posteriorment produïdes físicament i instal·lades a l'espai públic de la ciutat de Palma.

Durant el temps que ha estat actiu l'Estat d'Alarma, declarat a l'Estat espanyol el 14 de març de 2020, l'artista va proposar al seu cercle d'amistats més properes completar la següent frase: "Quan tot això acabi... ". Tot jugant amb l'ambigüitat de la frase i les possibles interpretacions d'aquesta. ¿Quan aquest projecte es dugui a terme, aquesta convocatòria s'obrirà a tothom mitjançant diverses xarxes socials. D'aquesta manera, cada persona que vulgui participar, enviarà la seva proposta de continuació de la frase. Aquest procés, aparentment senzill, ha generat una conversa respecte de la situació actual, dels propis estats d'ànim, de sensacions o pensaments pels quals puguem transitar.

Finalment, amb les frases recopilades (enviades pels participants o bé sorgides durant la conversa que es tengui entre la persona participant i l'artista), es farà una selecció i es polvoritzaran a sobre de mantes fetes amb tela sanitària. Un element amb connotacions de cura i de protecció, tan necessàries avui en dia individualment i col·lectivament. Aquestes mantes, es penjaran als balcons o altres espais disponibles perquè es pugui llegir la frase des de l'espai públic.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

Aquest projecte parteix de les històries que l'alarma mundial pel covid-19 ha provocat a bord de diferents creuers.

Una sèrie de relats recollits a diversos mitjans d'informació serviran com a punt de partida per a crear una ficció audiovisual a mode de curtmetratge experimental. Amb això es proposa una reflexió sobre els models de turisme massiu que han estat fortament afectats per la pandèmia, acostant-nos a altres idees de viatge i plantejant alternatives per a continuar endavant, especialment a llocs on el turisme és el primer motor de l'economia.

Costa luminosa manlleva el seu nom d'una de les naus de la companyia Costa Cruceros, que veient-se afectada per la crisi del coronavirus va ser obligada a errar per l'Atlàntic i el Carib de port en port.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA 2020

Mallorca ha estat lloc d'acollida de nombrosos cappares de la innovació i l'experimentació musical radical, així com també lloc d'origen de propostes col·lectives i itineraris creatius personals molt singulars. L'illa ha estat escenari d'experimentacions sonores que transcendeixen l'àmbit estrictament musical o visual i que mereixen ser documentades adequadament.

Aquest projecte vol elaborar una topografia de les pràctiques d'art sonor i músiques experimentals a Mallorca des de l'any 1980 i fins a l'actualitat. Aquest estudi comporta la compilació d'un arxiu documental, testimonial i audiovisual de grans dimensions que permet l'elaboració ulterior de projectes a partir dels materials recopilats.

L'interès per a la confecció d'aquest arxiu és provocat per la pràctica absència de documentació, informació, projectes i estudis de referència sobre aquest àmbit a les illes Balears, generant un buit significatiu que no es correspon amb la realitat artística. L'empremta visual i gràfica de les manifestacions artístiques agrupades sota el paraigua d'art sonor i músiques experimentals és molt considerable, i de fet és des de l'àmbit de les arts visuals on les majors retrospectives i aportacions teòriques s'han dut a terme.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

Projecte de creació artística que consisteix en la realització d'una peça videogràfica que mostrarà el procés de recerca que l'artista ha realitzat el 2020 entorn a les propietats tintòries del Tap de Cortí aplicades sobre els teixits. El resultat son un conjunt d'obres creades des de la intimitat i d'altres compartides des de la participació i en col·laboració amb el sector agrícola i tèxtil de l'illa, principalment amb Especias Crespi i Teixits Vicens.

Aquesta peça videogràfica estarà construïda a partir de textos, sons, material filmat i fotografiat. A través d'aquesta obra l'artista vol remarcar el procés d'experimentació i els aspectes rituals de les accions artístiques sorgides on el més important és la seva carrega poètica i simbòlica.

Acció cal·ligràfica a Vilafranca amb tap de cortí, febrer 2020 (20 m x 5 m x 40 cm).
Fotografías: Ita Pou i Biel Servera.

PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

Pot parèixer que l'estructura física i familiar de l'habitatge que coneixem és quelcom intrínsec a l'ésser humà, però la casa com a espai privat de descans i protecció, no compta amb més d'un segle i mig d'història. Durant els darrers anys, la idea d'habitatge ha estat simplificada a través de les normatives, la publicitat, les sèries de televisió i les motivacions del mercat immobiliari, arribant a un estàndard que pot suposar un problema per a aquelles persones que no s'hi ajusten. De dins cap a fora pretén conduir a la reflexió de l'habitatge a través de l'apropiació del llenguatge publicitari. El material artístic a elaborar seguirà tres línies de reflexió: la invisibilitat de l'espai privat, la crítica a la "llar, dolça llar" i la creació de l'espai domèstic intermedi. Un projecte que es materialitzarà en format d'animació, en al·lusió a les representacions televisives, cartelleria urbana i un quadern dissenyat per a ser reproduït amb qualsevol impressora domèstica traient el seu màxim profit.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA 2020

Aquest projecte vol analitzar la microbiota institucional aplicada a tres casos d'estudi d'organismes públics de referència a Mallorca dedicats a l'art contemporani: Es Baluard Museu d'art contemporani, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i el Casal Solleric. Es tracta de fer una recerca empírica, objectiva i de recollida de dades, i no només un assaig més des de la teoria i la subjectivitat, sobre la multitud de factors interns i externs propis de cada una de les institucions esmentades que juguen un paper a favor o en contra de la pròpia institució o organisme. Un dels objectius principals del projecte és analitzar la relació, com indica el títol, entre la microbiota de cada organisme i els escenaris de la dita "nova normalitat" que vindrà, per comprovar si, parafrasejant Haraway, seguim amb el problema.

Es proposa una metàfora biològica per analitzar millor quins son els agents, o microorganismes i el mateix sistema immunitari dissenyats per la defensa de l'ecosistema de cada institució artística en el qual viuen, i quins són els patògens, virus i bacteris que tant des de dintre com des de fora agredeixen aquest ecosistema.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA 2020

Quina necessitat tenim dels monstres? De què ens pot servir la figura del monstre des d'una perspectiva feminista?

La paraula monstre prové del llatí monstrum, portent diví. L'arrel d'aquest substantiu és moneo, monere, verb que significa advertir. Un monstre en època clàssica és una advertència lligada a la divinitat. A l'Edat Mitjana, el monstre esdevé fenomen creat per Déu, i, com a tal, s'ha d'acceptar entenent que encarna allò Altre: funciona com a principi d'alteritat. En aquesta mateixa línia, altres autores relacionen l'etimologia del vocable monstre amb les accepcions dels verbs monstrare i demonstrare. El monstre ens mo(n)stra el que no s'ha de fer o ser, allò anormal, malalt, abjecte, allò altre, salvatge que ha de ser domesticat, com allò no-humà al qual es nega el dret al jo. A la vegada que el monstre pot adquirir una nova figuració metamòrfica i posthumana, subjecte - no només objecte- d'alegria, de resistència joiosa. La vulnerabilitat i el dolor del monstre poden ser creatius: l'alteritat és possibilitat.
El projecte es centra en el monstre femení que presenta un gran desig sexual o un desig anòmal i el monstre que transgredeix els rols de gènere com a figuracions mítiques monstruoses.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

Ràdio activitat Quiosc - Mòbil es tracta d'un projecte de Joan Bennassar en col·laboració amb l'equip d'educadores de la cooperativa Circula cultura, SCCL.. El procés de treball gira al voltant de la construcciód'una arquitectura lleugera, esfèrica i mòbil que pugui funcionar com a estació de ràdio experimental per, en un primer moment, detonar discussions i visibilitzar problemàtiques sorgides a partir de l'estat ocasionat de la Covid 19 a Palma.

El projecte compta amb dues fases diferenciades, una primera que consisteix en la construccióde l'artefacte arquitectònic, mentre que en la segona, el programa consisteix en el muntatge de Ràdio activitat Quiosc - Mòbil en algun emplaçament concret de l'espai públic de Palma que pugui desplegar les diverses estratègies proposades per l'equip d'educadores de la cooperativa Circula cultura, SCCL.


PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA GUANYADOR DE LA CRIDA DE CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

10 personatges per a una pel·lícula que mai es farà és l'evocació d'una experiència cinematogràfica que deixa en suspensió la necessitat de recórrer a un rodatge, obtenint com a resultat un llargmetratge formalment desconstruït. El projecte proposa la definició de deu personatges, representats en deu peces que faran referència a diferents departaments del món del cinema. El plantejament suposa la creaciódel fil conductor d'una pel·lícula fictícia que no es traslladarà̀ a una sala de cinema sinó que es manifestarà a través d'una pagina web. El format del projecte respon a la necessitat d'experimentacióamb el cinema, explorant els seus límits i les noves possibilitats de representació́.
Considerem que des de l'audiovisual, l'imaginari col·lectiu que retrata la societat illenca és pobre i únicament pretén despertar un sentiment de comunitat basat en la paròdia i l'auto-referenciació a través del paisatgisme, la gastronomia i el turisme. Donada la falta de pel·lícules que retratin la societat mallorquina i les seves preocupacions i reptes polítics, econòmics, socials i culturals, ens proposem reivindicar un inexistent imaginari fílmic. Amb cada un d'aquests personatges s'encarnaran problemàtiques que per una part queden perfectament escrites en la història de la nostra illa, però també serveixen de mirall per a entendre la configuracióde certs poders, pràctiques i interessos del món en què vivim.

Data darrera modificació:27 d'agost de 2020

  

© Casal Solleric - Mesures COVID-19 Passeig del Born 27. 07012 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971722092
Correu electrònic: solleric@palma.cat